Steun

Ons goede doel

De activiteiten van de stichting Tulpen uit Rotterdam worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gebiedscommissie Delfshaven en Prins Alexander/ Opzoomer Mee / Sint Laurensfonds.

Middels Fondsenwerving ontvingen we voor 2017 een bijdrage van het Sint Laurensfonds en waar nodig maken we graag gebruik van een bijdrage afkomstig van Coalitie Erbij of ontvingen we een mooie donatie van bijvoorbeeld de Brede Raad010 zoals in 2017 tijdens een Benefietavond.

Daarnaast kunt ook u een bijdrage leveren aan dit mooie initiatief door Bloemendonateur te worden voor 10,- euro per jaar. Ieder jaar verspreiden we zoveel mogelijk Bloemendonateurs-kaartjes, vrolijk vormgegeven door een schilderij van Mevrouw M.V. van der Sanden die dit belangeloos aan ons ter beschikking stelt.

Hoe?

Maak € 10,- over naar:

Stichting Tulpen uit Rotterdam
NL36RABO 0307.5586.65
o.v.v. Bloemendonateur 2019

Heel veel dank voor uw bijdrage namens alle vrijwilligers van de stichting Tulpen uit Rotterdam.