Bloemendonateur

Steun ons goede doel

Dankzij Uw donatie kunnen we “Aandacht met een bloemetje” schenken aan mensen die wel een bloemetje verdienen. Een mooie gedachte!

De activiteiten van de stichting Tulpen uit Rotterdam worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Rotterdam (Gebiedscommissie Delfshaven / Prins Alexander / Opzoomer Mee.). Middels Fondsenwerving ontvangen we ook een bijdrage van het Sint Laurensfonds en waar nodig maken we graag gebruik van een bijdrage afkomstig van Coalitie Erbij of ontvingen we een mooie donatie van bijvoorbeeld de Brede Raad010 zoals in 2017 tijdens een Benefietavond.

Daarnaast kunt ook U een bijdrage leveren aan dit mooie initiatief door Bloemendonateur te worden voor 10,- euro per jaar. Ieder jaar verspreiden we zoveel mogelijk Bloemendonateurs-kaartjes, vrolijk vormgegeven door een schilderij van Mevrouw M.V. van der Sanden die dit belangeloos aan ons ter beschikking stelt. Wanneer U uw adres vermeld dan sturen we U volgend jaar graag weer een bloemrijke herinnering!

HOE? Maak 10,- over naar:

Stichting Tulpen uit Rotterdam
NL36RABO 0307.5586.65
o.v.v. Bloemendonateur 2019

Heel veel dank voor Uw bijdrage namens alle vrijwilligers van de stichting Tulpen uit Rotterdam.